I. Tổng quan về quy định khí xả:

Quy định khí xả được phân cấp dựa trên số lượng khí nguy hại được thải từ xe ra môi trường.

Ở động cơ diesel, các hợp chất chính gây nguy hại là khí NOx và các hạt vật chất (PM) được thải ra. Chúng có mối quan hệ tương quan “nếu cái này tăng, thì cái kia giảm”:

Nox – Nitrogen Oxides: Là chất gây ra mưa axit, được sản sinh bởi Oxy và Nito ở nhiệt độ cao.

PM – Particulate Matter: Được sinh ra do việc đốt cháy nhiên liệu không hoàn toàn khi ở nhiệt độ thấp. Chất này có màu khói đen (bồ hóng) bao gồm 2 thành phần cơ bản: SOF (thành phần bôi trơn) và lưu huỳnh.

-> Để giảm các hợp chất nguy hại này trong hỗn hợp khí xả, nhiều thiết bị công nghệ khác nhau được lắp thêm vào động cơ.

II. Các công nghệ thiết bị tích hợp:

Ngày nay, việc vận dụng động cơ Diesel sạch là xu hướng của các nhà sản xuất ô tô. Động cơ diesel sạch là hệ thống gồm 03 công nghệ kết nối giữa các bộ phận trên động cơ: điều khiển điện tử trên động cơ, thiết bị xử lý khí xả và nhiên liệu diesel sạch.

Các bộ phận ở động cơ và thiết bị xử lý khí xả là những thiết bị công nghệ mang tầm quan trọng để các nhà sản xuất ô tô đáp ứng được các quy định khí xả ngày càng gay gắt qua mỗi năm. Đặc biệt, so với quy định khí xả Euro 4, rất khó để đáp ứng được quy định khí xả mà không lắp các thiết bị này.

Isuzu Việt Nam ngày càng phát triển và cải tiến các bộ phận ở động cơ và hệ thống kiểm soát khí xả để đáp ứng được các quy định gay gắt và cũng làm tăng hiệu suất của sản phẩm như tiết kiệm nhiên liệu, tăng công suất động cơ và đáp ứng nhu cầu thị trường.